Sheppard Rocks

中文 Deutsch English Svenska

Sheppard Rocks er ei gruppe fjell som ligg 6 km nordvest for Ricker Hills i Prince Albert Mountains i Oates Land. Dei vart kartlagde av United States Geological Survey (USGS) frå landmålingar og flyfot tekne av U.S. Navy, 1956-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names (US-ACAN) etter Paul D. Sheppard, lageransvarleg ved Sørpolstasjonen vinteren i 1966.

WikipediaImpressum