גן סוטין

Polski

גן סוטין
Wikipedia

גן סוטין (נקרא גם חורשת נהרדעא) הוא גן בצפון החדש של תל אביב הנמצא בין הרחובות נהרדעא וסוטין ומקשר ביניהם.
Impressum