Pickering Nunataks

中文 Deutsch English Svenska

Pickering Nunataks er ei gruppe nunatakar som ligg 2 nautiske mil (3,7 km) sørvest for Mount Phoebe og nordaustsida av Saturnbreen, nær austkysten av Aleksanderøya i Antarktis. Nunatakane vart fotografert av Lincoln Ellsworth den 23. november 1935, under ein flytur over Antarktis og vart kartlagde frå flyfoto av W.L.G. Joerg. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) på grunn av plasseringa ved Saturnbreen etter William H. Pickering (1858–1938), den amerikanske astronomen som oppdaga Phoebe, ein av månane til planet Saturn.

WikipediaImpressum