పొన్నూరు

Svenska 中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu

పొన్నూరు, గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరుకు దక్షిణాన 31 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న ఒక చారిత్రక పట్టణం. ఇది పొన్నూరు మండలానికి కేంద్రం.

WikipediaImpressum