తాండూరు

हिन्दी 中文 Italiano Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Português

తాండూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రములోని వికారాబాదు జిల్లాకు చెందిన ఒక ప్రముఖ పట్టణము, మండలము.

WikipediaImpressum