తాండూరు

हिन्दी 中文 Italiano Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Português

తాండూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వికారాబాదు జిల్లా, తాండూరు మండలానికి చెందిన గ్రామం.

WikipediaImpressum