రేణిగుంట

Svenska Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

రేణిగుంట
Wikipedia

రేణిగుంట, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తిరుపతి జిల్లా, రేణిగుంట మండలానికి చెందిన జనగణన పట్టణం. ఇది తిరుపతి నగర పరిసర ప్రాంతం. తిరుపతి పట్టణ సమ్మేళనంలో ఒక భాగం. ఇక్కడ విమానాశ్రయం ఉంది.ఇది ఇది తిరుపతి జిల్లాలోని రేణిగుంట మండలానికి మండల కేంద్రం. ఇది తిరుపతి అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ అధికార పరిమితిలో కిందకు వస్తుంది.
Impressum