סמטה פלונית וסמטה אלמונית

Čeština

סמטה פלונית וסמטה אלמונית
Wikipedia

סמטה פלונית וסמטה אלמונית הן שתי סמטאות קטנות, המקבילות זו לזו, ויוצאות מרחוב המלך ג'ורג' במרכז העיר תל אביב.
Impressum