Železniční stanice Nachal Sorek

עברית

Železniční stanice Nachal Sorek
Wikipedia

Železniční stanice Nachal Sorek (hebrejsky תחנת הרכבת נחל שורק‎, tachanat ha-rakevet Nachal Sorek, dříve nazývána železniční stanice Vádí Surár, תחנת הרכבת ואדי צראר‎, tachanat ha-rakevet Vádí Surár,) je bývalá železniční stanice na železniční trati Tel Aviv – Jeruzalém v Izraeli.
Impressum