Progresu kraftverk

English

Progresu kraftverk er et varmekraftverk ved București i Romania. Det har en installert produksjonskapasitet på 200 MW, fordelt på fire generatorer og like mange dampturbiner. Brenseltypen er kull, koks og naturgass.

WikipediaImpressum