Hrvatski željeznički muzej

Deutsch Español English Svenska

Hrvatski željeznički muzej
Wikipedia

Hrvatski željeznički muzej (kratica HŽM) specijalizirani je tehnički muzej, čija se djelatnost ostvaruje prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, stručnom obradom i odgovarajućom prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog gradiva i drugih povijesno obilježenih predmeta vezanih uz nastanak i razvoj željezničkog sustava u Hrvatskoj od 1860. godine do današnjih dana. Muzej je osnovan 19. ožujka 1991. godine, a osnivač su Hrvatske željeznice. Početkom devedesetih godina 20. stoljeća skupina zagovornika osnivanja željezničkog muzeja u javnosti je istupila kao Inicijativni odbor za osnivanje željezničkog muzeja u Zagrebu. Članovi odbora bili su: (1) prof. dr. Antun Bauer, (2) Emil Bohutinsky, akad. kipar, (3) doc. dr. sc. Mladen Bošnjak, (4) Čedomil Čavlina, dipl. ing, (5) Franjo Fajst, inspektor HŽP-a u mirovini i (6) Ivica Paić, dipl. ing. Muzej je smješten na privremenom prostoru s južne strane TŽV Gredelj u Zagrebu, pri kome djeluje, s ulazom iz Ulice grada Vukovara.
Impressum