Query Island

中文 Deutsch English Svenska

Query Island er ei høg, klipperik øy som ligg mellom foten av Clarke Glacier og Keyhole Island på sørsida av Mikkelsen Bay, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart kartlagd i 1948 av Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS), og fekk dette namnet fordi det var vanskeleg frå avstand å vite om dette var ei øy eller ein del av fastlandet.

WikipediaImpressum