కోలారు

Tiếng Việt Bahasa Melayu Svenska हिन्दी 日本語 Português Español English Русский 한국어 Français 中文 Polski Deutsch Italiano Català

కోలారు
Wikipedia

కోలార్ లేదా కోలారు (కన్నడ: ಕೋಲಾರ "కోలార") లేదా కోలార్ (ఆంగ్లం:Kolar) భారతదేశానికి, చెందిన కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఒక నగరం. ఇది కోలార్ జిల్లాకు ముఖ్య పట్టణం. ఈ నగరం పాల ఉత్పత్తికి, బంగారు గనులు ఉన్న ప్రాంతానికి చెందింది. ఇది సోమేశ్వర, కోలారమ్మ ఆలయాలకు ప్రసిద్ధి.
Impressum