Kolar

Bahasa Melayu Svenska हिन्दी 日本語 Português Español English Русский తెలుగు 한국어 Français 中文 Polski Deutsch Italiano Català

Kolar
Wikipedia

Kolar là một thị xã và là nơi đặt hội đồng thành phố của quận Kolar thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.
Impressum