בית הכנסת גבעת רם

Čeština English 中文

בית הכנסת גבעת רם
Wikipedia

בית הכנסת האוניברסיטאי ע"ש ד"ר ישראל גולדשטיין הוא בית כנסת בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית.
Impressum