Kaupanger

Nederlands Nynorsk Deutsch Español English Italiano Bahasa Melayu Română

Kaupanger
Wikipedia

Kaupanger er et tettsted og en havn i Sogndal kommune i Vestland. Tettstedet har 1 057 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger i en vik i det indre fjordbassenget av Sognefjorden. Her ligger Kaupanger stavkirke som ble bygget på 1100-tallet. I 2005 ble trevirket til stavkirken tidfestet til 1137, så Fortidsminneforeningen mener det er grunn til å anta at den ble bygget rundt 1140. I Kaupanger er også De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.
Impressum