Ramsay Wedge

Deutsch English Svenska Italiano

Ramsay Wedge er ein smal utstikkar, 2 nautiske mil (3,7 km) lang, med steinurer i sidene og ei høgd opp mot kring 1200 moh, 2 nautiske mil (3,7 km) sørvest for Mount Absalom sørvest i Herbert Mountains i Shackletonkjeda. Han vart fotografert frå lufta av U.S. Navy i 1967, og kartlagd av British Antarctic Survey (BAS), 1968-71. I samband med at det vart nytta namn på glasiologar i området, vart han namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter sir Andrew C. Ramsay (1814–91), ein skotsk geolog som først oppdaga samanhengen mellom isbrear og steinbasseng i 1862. Han vart sidan generaldirektør i Geological Survey i Storbritannia i 1871-81,

WikipediaImpressum