Dvorec Račji dvor

English

Dvorec Račji dvor leži v ravnini na vzhodnem robu mesta Maribor pod obronki zapuščenih vinorodnih gričev. Je iz 17. stoletja. V 18. stol. dobil poznobaročno podobo.

WikipediaImpressum