Ρεπανίδι Λήμνου

English

Ρεπανίδι Λήμνου
Wikipedia

Το Ρεπανίδι είναι χωριό της Λήμνου. Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρόγραμμα Καλλικράτης).
Impressum