Rosenfeldt

English

Rosenfeldt
Wikipedia

Rosenfeldt er dannet i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Gården ligger i Kastrup Sogn i Vordingborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn og muremester Christian Peder Wienberg. Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.
Impressum