SIF stadion

English

SIF stadion, (også kalt Saksemyr eller Siffen) er hjemmearenaen til fotballaget Stavanger Idrettsforening. SIF stadion er en del av et større anlegg med klubbhus beliggende ved Schankeholen/Bekkefaret i Hillevåg bydel. Anlegget består av én kunstgressbane («Siffen»), én grusbane, to knottebaner, samt et treningsfelt/balløkke. I løpet av vinteren 2004 ble det lagt nytt grusdekke og satt opp flomlys på knottebanene. Klubbhuset blir blant annet benyttet til møter, spillertilstelninger, årsavslutninger og lignende. SIFs anlegg er kommunal eiendom og tilhører med andre ord ikke klubben. Anlegget kan derfor også benyttes av andre idrettslag, men SIF er primær bruker. SIF stadion har en høyde over havet på 32 meter.

WikipediaImpressum