Salten politidistrikt

English

Salten politidistrikt var et norsk politidistrikt underlagt Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Politidistriktet dekket tolv kommuner i og omkring distriktet Salten, med en befolkning på rundt 85 000 innbyggere. Salten politidistrikts hovedsete var Bodø, med adresse Kongens gate 81.

WikipediaImpressum