Sankeyský viadukt

English

Sankeyský viadukt
Wikipedia

Sankeyský viadukt patřil k prvním velkým železničním viaduktům na světě.
Impressum