Atna stasjon

Français Nederlands Dansk

Atna stasjon
Wikipedia

Atna stasjon er en jernbanestasjon på Rørosbanen ved Atna i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke. Stasjonen ble opprettet som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1877.
Impressum