Schous plass (Oslo)

English

Schous plass (Oslo)
Wikipedia

Schous plass (1-7, 2-24) er en plass på Grünerløkka i Oslo, mellom Thorvald Meyers gate og Toftes gate, bak tidligere Schous Bryggeri. Plassen er oppkalt etter bryggerieier og legatstifter Christian Julius Schou (1792–1874), som i 1837 overtok Youngs bryggeri og døpte det Schous Bryggeri. Plassen ble opparbeidet først i 1887. I årene 1915 og 1916 ble plassen parklagt, og parkanlegget ble senere opprustet i 1986. Den søndre delen av plassen har nå en lekeplass. Plassen fikk sitt navn av bystyret i 1874.
Impressum