חצבה

Nynorsk Čeština Polski English

חצבה
Wikipedia

חָצֵבָה הוא מושב עובדים בערבה, השייך למועצה אזורית הערבה התיכונה. השני בין מושבי הערבה התיכונה.
Impressum