Sjønståfjelltunnelen

Deutsch English

Sjønståfjelltunnelen
Wikipedia

Sjønståfjelltunnelen er en veitunnel på fylkesvei 830 mellom Finneid og Sulitjelma. Tunnelen er 2 827 meter lang. Den ble bygd som jernbanetunnel som en del av forlengelsen av Sulitjelmabanen til Finneid i 1956. Jernbanen ble nedlagt i 1972, og jernbanestrekninga ble omgjort til vei. Dette arbeidet var ferdig i 1975.
Impressum