Skansentunnelen (Bergen)

English

Skansentunnelen er en planlagt tunnel for å avlaste Bergen sentrum for biltrafikk. Det foreligger to alternative traséer for Skansentunnelen, hvorav den ene er en bytunnel mellom Christies gate og Bontelabo, og det andre tilknyttes Fløyfjelltunnelen og ender ved Bontelabo.

WikipediaImpressum