Borgund stavkyrkje

Suomi Українська Galego 日本語 Español English Русский 한국어 Eesti Français 中文 Polski Magyar Svenska Dansk Nederlands Português Čeština Deutsch Euskara Italiano Norsk (Bokmål) Català

Borgund stavkyrkje
Wikipedia

Borgund stavkyrkje står på Borgund i Lærdal kommune i Vestland. Stavkyrkja er den av dei norske stavkyrkjene som er minst endra sidan ho vart bygd. Kyrkja er ei såkalla langkyrkje med to portalar med utskorne figurar i skipet (ein portal mot vest, ein mot sør), og ein portal i koret (mot sør), svalgang på alle sidene, og drakehovud på gavlane. Dendrokronologiske undersøkingar (årringdateringar) har vist at furutrea som er nytta som tømmer i kyrkja, vart felte vinteren 1180–1181. Difor kan ein rekne med at kyrkja vart reist før år 1200. Den nye Borgund kyrkje står like ved.
Impressum