سمسرای سفلی

English Svenska

سمسرای سفلی ، روستایی است از توابع بخش نصرآباد و در شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum