سرخاب (کبودرآهنگ)

English Bahasa Melayu

سرخاب (کبودرآهنگ)، روستایی از توابع بخش شیرین‌سو شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است.

WikipediaImpressum