سولی

English

سولی شهری در شهرستان دولوگو در استان بازگا در بورکینافاسوی مرکزی است و جمعیت آن ۱۲۲۴ نفر است.

WikipediaImpressum