Spheroid Hill

中文 Deutsch English Svenska

Spheroid Hill er eit stort sett isfritt fjell (1230 moh) 1 nautisk mil (1,9 km) aust for Ellipsoid Hill, på nordsida av Bluebreen i Victoria Land. Namnet er eit av fleire i området tilknytt landmåling gjeve i 1993 av New Zealand Geographic Board (NZGB). Det vart kalla opp etter ein sfæroide (stundom kalla ein ellipsoide), ein matematisk omdreiingslekam.

WikipediaImpressum