భీమవరం

中文 Português Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Italiano

భీమవరం
Wikipedia

భీమవరం పట్టణం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని ముఖ్య పట్టణాలలో ఒకటి. ఇది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఏలూరు పిదప అతి పెద్ద పట్టణం. ఏలూరు పట్టణాభివృద్థి సంస్థలోని ఒక ఊరు. పంచారామాల్లో ఒకటైన సోమారామం భీమవరంలోనే ఉంది. ఈ పట్టణ పరిసరాలు రొయ్యల/చేపల చెరువులతో వర్ధిల్లుతున్నాయి; ఆ వ్యాపారమే ఈ పట్టణ ముఖ్య ఆదాయ వనరు. అది గాక రైస్ మిల్లులు, వరి/వ్యవసాయ-సంబంధిత కర్మాగారాలు కూడా ఇచట పెక్కు. చుట్టుప్రక్కలనున్న దగ్గర దగ్గర 150 గ్రామాలకు ఇది వాణిజ్య రాజధానిగా వర్ధిల్లుతుంది. ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలు, సినిమా హాళ్లు, వస్త్ర దుకాణాలు, బంగారం కొట్లు, గుళ్లు-గోపురాలు, ఉద్యానవనాలు, భోజన హోటళ్లు మొదలయిన ఎన్నో సదుపాయాలు ఈ పట్టణాన్ని నివాసయోగ్యం గానూ ఆహ్లాదకరంగా గానూ మార్చాయి.
Impressum