Auburn, New South Wales

Français 中文 فارسی Deutsch English Svenska Română

Auburn adalah sebuah subbandar di barat Sydney, dalam negeri New South Wales Australia. Auburn terletak 19 kilometer di barat Sydney central business district dan merupakan pusat pentadbiran kawasan kerajaan tempatan Majlis Auburn.

WikipediaImpressum