భైంసా

Svenska 中文 Español Tiếng Việt English Italiano Português Bahasa Melayu

భైంసా
Wikipedia

బైంసా (ఎం), తెలంగాణ రాష్ట్రం, నిర్మల్ జిల్లా, బైంసా మండలానికి చెందిన పట్టణం,గ్రామం
Impressum