Steinkjersannan

English

Steinkjersannan
Wikipedia

Steinkjersannan er en større sandslette like ved Steinkjer sør for munningen av Steinkjerelva og ble i nærmere 300 år brukt som ekserserplass og militærleir. Med unntak av noen få gårder og hus i utkanten var området ubebygd før andre verdenskrig.
Impressum