Alnabruterminalen

Nynorsk

Alnabruterminalen
Wikipedia

Alnabruterminalen er en jernbaneterminal for gods som ligger på Alnabru i Groruddalen i Oslo. Store deler av godset som kommer til Norge blir lastet om ved Alnabruterminalen. Terminalen håndterer hvert år rundt 500 000 standardcontainere av typen TEU, som er ca. 6 meter lange. Terminalen opereres med 3 kraner, 4 trucker, 3 reachstackers (med løftekapasitet 32–45 tonn) og 3 terminaltraktorer. Alnabruterminalen blir også kalt «godstransportens Oslo S» og «navet i gods-Norge». I utkanten av Alnabruterminalen har transportselskapene Schenker, Tollpost Globe og Posten anlagt sine terminaler. Så tett plassering er ifølge SINTEF «unikt i Europa og gjør systemet effektivt».
Impressum