Stokkøybrua

English

Stokkøybrua
Wikipedia

Stokkøybrua er ei veibru i Åfjord kommune som forbinder Stokkøya med fastlandet i Stoksund som del av fylkesvei 723.
Impressum