Loenga–Alnabrulinjen

Français Nynorsk Deutsch English

Loenga–Alnabrulinjen
Wikipedia

Loenga–Alnabrulinjen er en 7,3 km lang jernbanestrekning for godstrafikk i Oslo. Den knytter sammen Østfoldbanen og Hovedbanen uten å gå via Oslo S, men i stedet via Lodalen. Linjen følger Alnaelvas løp (delvis rørlagt fra 1922) fra Loenga til Alnabru. Fra Lodalen til Alnabru (ca 75 % av strekningen) følger den dessuten Hovedbanen. Fra Lodalen til Etterstad ligger den også side ved side med Gjøvikbanen. Loenga–Alnabrulinjen er i dag enkeltsporet, det er rom for utbygging til dobbeltspor.
Impressum