Bryn stasjon

Français Nederlands Polski Dansk English

Bryn stasjon
Wikipedia

Bryn stasjon er en jernbanestasjon som ligger på Bryn på Oslos østkant. Stasjonen hadde fra Hovedbanens åpning i 1854 togstopp for å sette til bremser på vogner pga. den bratte utforkjøringen ned mot Oslo, men ble stoppested med ekspedisjon av person- og godstrafikk i 1858. I 1860 ble Bryn fullverdig stasjon med mulighet for å sende togmeldinger og foreta kryssinger.
Impressum