హవేరి

Deutsch فارسی Tiếng Việt हिन्दी Español English Русский Français 中文 العربية Nederlands Italiano Norsk (Bokmål)

హవేరి
Wikipedia

హవేరి, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఒక జిల్లా, పట్టణము. ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి అనుకూలంగా అనేక చూడవలసిన ప్రదేశాలున్నాయి.. కనుక పర్యాటకులను ఈ ప్రదేశం విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.
Impressum