قمصر

Français العربية 中文 Deutsch English Italiano Türkçe Svenska

قمصر
Wikipedia

قَمصَر شهری از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان در استان اصفهان ایران است.
Impressum