برج آتش‌نشانی تبریز

Türkçe English

برج آتش‌نشانی تبریز
Wikipedia

برج آتش‌نشان (یانقین) یکی از آثار تاریخی مربوط به دورهٔ قاجاریان در شهر تبریز است و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱]
Impressum