تکون

English Bahasa Melayu

تکون، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران.

WikipediaImpressum