تانگین (توئسه)

English

تانگین شهری در شهرستان توئسه در استان بازگا در بورکینافاسوی مرکزی است و جمعیت آن ۷۴۶ نفر است.

WikipediaImpressum