تانگونا

Français 中文 English Svenska

تانگونا شهری در شهرستان بالاوه در استان بانوا در بورکینافاسوی غربی است و جمعیت آن ۹۷۷ نفر است.

WikipediaImpressum