تنگ‌راه

English Bahasa Melayu

تنگ‌راه، روستایی است از توابع شهرستان گالیکش در استان گلستان ایران.

WikipediaImpressum