ترخاص

English Svenska

ترخاص، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum