Taylor Nunataks

中文 Deutsch English Svenska

Taylor Nunataks er to isolert nunatakar, 650 m og 660 moh, knytte saman av ein smal kam, som ligg søraust for Mount Quilmes på den austlege halvdelen av Joinville Island. Dei vart kartlagde av Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) i 1953 og gjeve namn av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) etter Robert J.F. Taylor i FIDS, som var hundelege ved Hope Bay i 1954 og 1955, og som var med landmålarane til FIDS til Joinville Island i 1953-54.

WikipediaImpressum