تیمورآباد (گرگان)

العربية English Bahasa Melayu

تیمورآباد، روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران.

WikipediaImpressum